Zoek
Sluit dit zoekvak.

Meer bedrijfszekerheid en meer sorteermogelijkheden bij het recyclen van schroot en aluminium met de STEINERT XSS® T EVO 5.0

doorVan der Spek

Meer bedrijfszekerheid en meer sorteermogelijkheden bij het recyclen van schroot en aluminium met de STEINERT XSS® T EVO 5.0

Als er bijvoorbeeld gerecycled aluminium wordt gebruikt voor het maken van nieuwe producten, dan willen de aluminiumfabrikanten dat de secundaire grondstof een altijd van gelijkblijvende hoge zuiverheid is. Dat is een van de uitdagingen die de sorteertechniek voor voor u oplost. Bij de nieuwe machinegeneratie ‘EVO 5.0’ geeft STEINERT bovendien 4 jaar garantie op de röntgenbron en de röntgensensoren. Daarnaast kunnen de klanten profiteren van verdere soft- en hardware-updates.

Droge sortering op dichtheid door middel van röntgentransmissie is een beproefde techniek die wordt toegepast bij honderden metaalrecyclingbedrijven overal ter wereld. Bij het opverwerken van aluminium wordt het sorteersysteem gebruikt om vrije zware metalen, aluminium composieten, vrij magnesium en gekneed en gegoten aluminium te scheiden. De doorontwikkelingen van STEINERT leveren bij de sortering nu nog meer concrete voordelen op.

De EVO-5.0-generatie met nieuwe functies

Dankzij de Multilayer Data Evaluation (MDE) is het sorteersysteem in staat om door middel van objectherkenning met een hoge resolutie en parallelle classificatie bij de detectie gebruik te maken van nog meer onderscheidingscriteria. Bijzonder complexe sorteertaken zoals magnesiumdetectie zijn geen probleem meer. Automatische X-ray-monitoring en de kalibratie (AXM) van de röntgensensoren zorgen voor een constant goede detectie- en sorteerkwaliteit. Ook de hardware is verbeterd. De hogeresolutie-ventielafstand (HR valve pitch) van 6,25 mm maakt het mogelijk om fijn materiaal tot maar liefst 5 mm nog efficiënter te sorteren. De X-ray-scan-zone wordt bij de nieuwe generatie automatisch gereinigd. Daardoor hoeft er veel minder met de hand gereinigd te worden en blijft de detectiekwaliteit continu hoog. De 4 jaar garantie op de röntgenbron en de sensoren zorgt voor bedrijfszekerheid en houd de exploitatiekosten laag.

Gratis e-book met informatie over de sorteermogelijkheden

Voor een eerste overzicht van de mogelijkheden bij het sorteren van aluminiumschroot en andere materialen is er nu een zogenaamde ‘solution guide’ beschikbaar in de vorm van een E-book (download: https://steinertglobal.com/metal-recycling/aluminium-recycling/ ) Hoewel aluminiumschroot zowel afkomstig kan zijn van profielen en platen, bodemas en shredders als zink-float installaties (DMS), zijn de processtappen bij het sorteren grofweg vergelijkbaar: non-ferrometalen terugwinnen en de gewonnen metalen veredelen, dus zuivere metaalsoorten tot stand brengen. Of het nu gaat om exploitanten van aluminiumshredders, secundaire smelters of verwerkers van de restproducten van verbrandinigsslakken, allemaal vinden ze in het e-book alle informatie die ze nodig hebben over zowel het hart van de installatie ;  de STEINERT XSS T EVO 5.0 als de daaraan voorafgaande magneettechnologie en de daaropvolgende fluorescentietechnologie. Met deze laatste technologie kunnen zuivere fracties worden verkregen van zware metalen zoals koper, messing en zink.

Omdat aluminium steeds vaker de plaats inneemt van klassieke materialen zoals staal en het 100% recyclebaar is, heeft dit metaal een veelbelovende toekomst. Bovendien levert het gebruik van secundair aluminium, dat ook wel ‘green aluminium’ wordt genoemd, bij de productie een energiebesparing tot 90% op in vergelijking met primair aluminium. STEINERTS sleuteltechnologie voor energiebesparing is dus een investering in een betere toekomst.