• Machineverkoop, -verhuur en -service

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van der Spek Vianen B.V. en haar medewerkers zijn zich ervan bewust, dat ondernemen invloed heeft op de wereld om ons heen. Daarom wordt regelmatig bij processen, investeringen en andere beslissingen, deze invloed meegewogen. 

Dit bewustzijn en de daaruit voortvloeiende acties, leiden tot minder nadelige gevolgen en ook positieve effecten op onze omgeving. In onderstaande berichten vindt hier voorbeelden van.