Zoek
Sluit dit zoekvak.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van der Spek streeft naar een organisatie en oplossingen voor onze klanten die duurzaam zijn voor de samenleving. Dit komt terug in onze kernwaarden:

Integriteit
Respect voor elkaar en de samenleving
Onze belangrijkste resources zijn de medewerkers
Wij streven naar een optimale inzet van onze medewerkers. De mogelijkheid om klanten de beste oplossingen te bieden wordt voor een groot deel bepaald door de inzet en bijdragen van onze mensen. Wij zijn continue bezig om gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden, bestaande medewerkers te scholen en te behouden voor onze organisatie. Maar ook proberen wij door het actief aantrekken van stagiaires in verschillende disciplines een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Onze firma is een erkend leerbedrijf.

We werken proactief aan het geschikt maken van onze producten voor de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten en samenleving. Naast kwaliteit, veiligheid en bedieningsgemak werken wij actief aan emissiearme en emissieloze oplossingen. Wij nemen hierin een voortrekkersrol in de markt. Om dit doel te bereiken zijn wij o.a. actief betrokken bij het initiatief Emissieloos Netwerk Infra.

Onze organisatie streeft actief naar de reductie van onze ecologische voetafdruk. Dit komt o.a. terug in de actieve wijze waarop wij de afgelopen jaren onze huisvesting en stroomvoorziening hebben aangepast. En dit proces is nog niet ten einde. Door het beschikbaar komen van nieuwe technische mogelijkheden zullen wij hier ook in de toekomst in blijven investeren.

Berichten