Garantie

Hoe werkt de garantie bij Van der Spek?

In onze opdrachtbevestiging vindt u terug welke garantie is verleend op de aan u geleverde machine.

U kunt op 2 manieren gebruik maken van de garantie, te weten:
– Via onze serviceleiders bij reparatie van uw machine;
– Via de afdeling onderdelen bij garantie op onderdelen.

Via serviceleiders
Wanneer u via onze serviceleiders gebruik maakt van de garantie, zal in de meeste gevallen de reparatie worden uitgevoerd door één van onze servicemonteurs. Normaal gesproken ontvangt u dan geen rekening, tenzij er sprake is van opzet of onvoldoende onderhoud. Meld vooraf aan de serviceleider dat u van mening bent dat het hier garantie betreft.

Via afdeling onderdelen
Wanneer u via de afdeling onderdelen gebruik maakt van de garantie, zult u in de meeste gevallen de reparatie zelf uitvoeren. In dit geval is de procedure als volgt: Wij moeten de defecte onderdelen weer claimen bij de fabriek en inleveren. Daarom willen wij deze onderdelen van u terug ontvangen en sturen wij u in deze gevallen een claimformulier toe, dat u dient in te vullen en samen met het defecte deel aan ons kunt retourneren. Het onderdeel wordt in eerste instantie wel aan u berekend, maar wordt na schadeloosstelling door de fabriek, door ons gecrediteerd. Wij vragen u in deze om uw begrip.

Dus in geval van onderdelen voor garantie bestellen via ons magazijn, verzoeken wij u het volgende te doen: Het hieronder genoemde claimformulier volledig invullen en aan Van der Spek Vianen B.V. sturen, tezamen met het betreffende onderdeel.

Download hier ons Claimformulier onderdelen.

Let op: alleen volledig ingevulde claimformulieren, tezamen met retourzending van de defecte delen, worden door ons in behandeling genomen.

Uw eerste aanspreekpunt voor (hulp bij) garantiezaken is:

Chris Ackermans
chris.ackermans@vanderspek.nl
0347 362682