Garantie

Hoe werkt de garantie bij Van der Spek?

In onze opdrachtbevestiging vindt u terug welke garantie is verleend op de aan u geleverde machine.

U kunt op 2 manieren gebruik maken van de garantie, te weten:
– Via de werkplaats of op locatie bij reparatie van uw machine;
– Via de afdeling onderdelen bij garantie op onderdelen.

Via werkplaats of service op locatie
Wanneer u via onze werkplaats of op locatie gebruik maakt van de garantie, zal in de meeste gevallen de reparatie worden uitgevoerd door één van onze monteurs. Normaal gesproken ontvangt u dan geen rekening, tenzij er sprake is van opzet of onvoldoende onderhoud. Meld vooraf aan de contactpersoon dat u van mening bent dat het hier garantie betreft.

Via afdeling onderdelen
Wanneer u via de afdeling onderdelen gebruik maakt van de garantie, zult u in de meeste gevallen de reparatie zelf uitvoeren. In dit geval is de procedure als volgt: Wij moeten de defecte onderdelen weer claimen bij de fabriek en inleveren. Daarom willen wij deze onderdelen van u terug ontvangen en sturen wij u in deze gevallen een claimformulier toe, dat u dient in te vullen en samen met het defecte deel aan ons kunt retourneren. Het onderdeel wordt in eerste instantie wel aan u berekend, maar wordt na schadeloosstelling door de fabriek, door ons gecrediteerd. Wij vragen u in deze om uw begrip.

Dus in geval van onderdelen voor garantie bestellen via ons magazijn, verzoeken wij u het volgende te doen: Het hieronder genoemde claimformulier volledig invullen en aan Van der Spek Vianen B.V. sturen, tezamen met het betreffende onderdeel.

Download hier ons Claimformulier onderdelen.
Download hier een voorbeeld van een ingevuld claimformulier.

Let op: alleen volledig ingevulde claimformulieren, tezamen met retourzending van de defecte delen, worden door ons in behandeling genomen.

Uw eerste aanspreekpunt voor (hulp bij) garantiezaken is: