Categorie archief Windshifters

doorVan der Spek

Westeria Airstar 1500 windshifter opgebouwd bij Dura Vermeer Reststoffen.

Van der Spek Vianen heeft bij Dura Vermeer Reststoffen een nieuwe Westeria Airstar 1500 windshifter opgebouwd. Deze nieuwe windshifter is geplaatst in de stationaire breekinstallatie op de locatie in Vijfhuizen. De nieuwe Westeria Airstar 1500 wordt ingezet om de overmaat van de geproduceerde stromen te ontdoen van stoorstoffen zodat deze na reiniging nogmaals in het breekproces kunnen worden verwerkt tot het eindproduct.

Dura Vermeer Reststoffen heeft een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de beschikbare technieken en leveranciers op de markt. Na een zeer goed uitgevoerde test en demonstratie was de keuze voor een Westeria windshifter geleverd door Van der Spek één die geheel aansloot bij de wensen. Westeria qua techniek en bouwwijze en Van der Spek Vianen als partner waarmee al vele jaren een uittekenende samenwerking mee is. Dura Vermeer Reststoffen heeft o.a. een Powerscreen XH500SR mobiele puinbreker en een Powerscreen Warrior mobiele zeefmachine in gebruik die ook door Van der Spek Vianen zijn geleverd en worden voorzien van Service en Support.

De nieuwe Airstar serie van Westeria is compleet nieuw ontwikkeld waarbij alle ervaringen van de afgelopen jaren en honderden windshifters zijn meegenomen in het ontwerp. De Westeria Airstar is leverbaar van 1.000mm tot 3.000mm breedte zodat voor iedere toepassing de juiste machine te leveren is. Afhankelijk van de inzet is de uitblaaskamer in drie verschillende lengtes te krijgen en als gewenst ook in een omhoog staande positie. Bij deze opstelling is het ook mogelijk om op de afvoerband nog een Airlift te plaatsen voor het afscheiden van de lichte foliën.

Bij Dura Vermeer Reststoffen is een Airstar 1500 opgebouwd welke is voorzien van een 1.500mm brede toevoerband waarop de te scheiden fractie wordt opgevoerd. Deze toevoerband is in zowel de lengte- als hoogtepositie te verstellen zodat deze te scheiden fractie optimaal kan worden opgevoerd naar de scheidingstrommel waar de luchtstroom de delen kan scheiden. Uiteraard is de blaasmond waarmee de luchtstroom wordt geproduceerd in vele richtingen te verstellen. De blaasmond is opgedeeld in delen van 500mm breedte zodat de luchtstroom op iedere positie gelijk is en de scheiding van zware- en lichtedelen het beste kan gebeuren.

De shifttrommel met een diameter van 800mm waarop de luchtstroom zorgt voor de scheiding tussen zwaar en licht middels gewicht en oppervlakte heeft de lagering compleet aan de buitenzijde van de machine zitten zodat deze zich niet in de materiaalstroom bevinden. De aandrijving van de trommel bevind zich eveneens uit de materiaalstroom en is geplaatst in de shifttrommel.

Middels een grote deur kan eenvoudig in onderhoudsruimte de Airstar worden gekomen om onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uit voeren als deze benodigd zijn. Tevens is hier ook de ventilator geplaatst zodat deze eenvoudig bereikbaar is. De uitgeblazen vervuiling wordt middels een geleidplaat in de overdrukkamer naar beneden geleid en wordt in een container opgevangen zodat deze kan worden afgevoerd voor verdere verwerking.

Een 12.000mm lange vrij opgehangen transportband eveneens van Westeria zorgt voor de afvoer van de gereinigde fractie. Het bordes met bovenrondloop zorgt dat veilig altijd onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

doorVan der Spek

Schone duurzame gebroken fracties voor Smink Groep

Datum: 25-jun-11

Onlangs hebben Van der Spek Vianen en Marijs Recyclingtechniek (onderdeel van de Van der Spek Groep) diverse nieuwe machines geleverd, waarmee de Smink Groep gebroken fracties schoon en zeer duurzaam in voorraad kan zetten.

De Smink Groep is in 1955 begonnen als handels- en aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Eind jaren zeventig werd de exploitatie gestart van een afvalberging aan de Lindeboomseweg in Amersfoort. In de loop der jaren startte Smink daarnaast met een aantal andere afvalverwerkende activiteiten, zoals het breken van puin, het composteren van groenafval, het sorteren van bedrijfs-, bouw- en sloopafval en het reinigen van grond. Het inzamelen van afval was een logisch vervolg op deze activiteiten.

In 2007 werd Gebr. Tammer uit Soesterberg door Smink overgenomen. Inmiddels zijn alle onderdelen in de Smink organisatie geïntegreerd en wordt er nu vanuit twee locaties gewerkt, namelijk Hoogland en Soesterberg.

De nieuw bij Smink geleverde nabewerkingslijn bestaat uit een skidmobiele Westeria windshifter met een zwaar uitgevoerde mobiele verzamelband en een Telestack TC624 Radial rupsmobiele transportband.
Ook Smink weet als geen ander vooruitstrevend recyclingbedrijf dat schone, gebroken fracties op vele plaatsen toepasbaar zijn als primaire en secundaire grondstoffen. Deze fracties zijn zeer breed toepasbaar, als deze naast de juiste korrelverdeling en samenstelling ook de juist zuiverheid hebben en ontdaan zijn van vervuilende en storende delen als hout, plastic e.d.

Gezien de grote capaciteit van de breekinstallatie die bij Smink draait, is in gezamenlijk overleg tussen Smink en Van der Spek gekozen voor een 2000 mm brede WS2000 Westeria windshifter. Om een optimaal zuiver resultaat te behalen is de juiste spreiding van het te zuiveren product zeer belangrijk. Hiervoor is een 3500 mm lange en 2000 mm brede trilgoot gemonteerd voor de toevoerband van de windshifter.

De windshifter wordt gevoed met een 25-55 mm fractie uit de zeefmachine welke na bewerking door de WS2000 via een zijafvoerband op een mobiele Westeria verzamelband komt waar ook de 0-25 mm fractie vanuit de zeefmachine is terecht gekomen. Hierbij wordt het product weer optimaal samengevoegd tot de fractie.

Na deze bewerking wordt het gebroken product op de nieuw door Marijs geleverde Telestack TC624 Radial transportband gebracht door de verzamelband.

De Telestack TC624 Radial is een doorontwikkeling op de welbekende en zeer succesvolle Telestack rupsmobiele transportbanden, de TC-serie, waarvan er in Europa al meer dan 75 units zijn geleverd.
De TC624 Radail van Smink is een 24 meter lange rupsmobiele transportband welke 600 ton/uur kan opvoeren. Door het radiale onderstel kan de band 180° draaien, waardoor er tot ruim 12.000 ton gebroken product kan worden opgeslagen zonder dat er maar één laadschop aan te pas hoeft te komen. Als dat niet duurzaam genoemd mag worden?

Al deze componenten, windshifter, verzamelband en Telestack, zijn aan elkaar verbonden met het noodstoppencircuit, waardoor er geen gevaarlijke en ongewenste situaties kunnen ontstaan. Zodra één van de machines gestopt wordt stopt de rest automatisch.
Van der Spek, Bouwmachines

doorVan der Spek

Spelt Bedrijven breiden breek-, zeef- en sorteerinstallatie uit op nieuwe locatie

Datum: 8-jun-11

Na ruim twintig jaar voorbereiding zijn de Spelt Bedrijven eindelijk verhuisd naar een nieuwe locatie, eveneens aan de Blokland in Nieuwveen.

De oorsprong van de Spelt Bedrijven zoals het nu bestaat gaat terug naar 1954. Vader Willem Pieter Spelt verhuurde zich toen met een tractor aan de boeren in de omgeving. Loonbedrijf Spelt was een feit. In 1960 kwamen daar werkzaamheden in de bouw bij en vanaf 1970 concentreerde het bedrijf zich vrijwel volledig op de bouw. Vier jaar later kwam daar ook nog de afvalinzameling bij. Het eenvoudige loonbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot de “Spelt Bedrijven”. Professionele ondernemingen met een goede naam op het gebied van grondwerk, recycling & containerverhuur, milieutechniek en aanverwante activiteiten.

De activiteiten werden uitgevoerd vanuit Blokland 40 te Nieuwveen, waar in de jaren ’80 ook een puinbreker en sorteerinstallatie werden opgebouwd voor het verwerken van bouw- en sloopafval. De wielmobiele puinbreker werd naast het breken op de eigen werf ook ingezet in het land voor het breken van puin op sloopwerken en bij derden.

Het woord “mobiele breker” had in die jaren een iets andere betekenis dan tegenwoordig. Voor het verplaatsen van de breker, zeef, transportbanden en generator waren diverse transporten en vele opsteluren nodig, zodat het even omzetten van de installatie van de ene naar de andere locatie eerder dagen dan uren in beslag nam.

De eerste sorteerinstallatie werd eveneens begin jaren ’80 opgesteld voor het verwerken van ingezamelde afvalstromen. Deze installatie was toendertijd zeer vooruitstrevend door in één werkgang afvalstromen te scheiden tot herbruikbare stromen.

Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van opdrachtgevers, afnemers van afvalstromen en overheden heeft Spelt besloten om begin 2006 te beginnen met de plannen om zowel de breek- als sorteerinstallatie te vervangen.

Door de lange ervaring die Spelt had met de “oude” installaties was het wensen- en eisenpakket bekend. Dit pakket is in goede samenspraak met Van der Spek Vianen uitgewerkt tot twee moderne installaties die begin 2007 werden opgeleverd op Blokland 40 te Nieuwveen.

De nieuwe breekinstallatie werd uitgevoerd met een zware, rupsmobiele breker die het gebroken product naar een Powerscreen/Westeria zeef- en windshiftcombinatie voerde, zodat de producten in één werkgang gelijk kon worden afgezeefd op de juiste fracties en dat de tussenfractie 25 – 55 mm gewindshift werd om een mooie schone eindkorrel te kunnen leveren.

Toen de langverwachte verhuizing naar de geheel nieuw ontwikkelde locatie eindelijk realiteit werd, heeft Spelt Van der Spek Vianen gevraagd de in 2007 geleverd puinbreekinstallatie te upgraden, zodat wanneer hij verhuisd werd direct de aanpassingen konden worden uitgevoerd.

Spelt weet als geen ander vooruitstrevend recyclingbedrijf dat de levering van schone gebroken fracties op vele plaatsen toepasbaar zijn als primaire – en secundaire grondstoffen. Deze fracties zijn zeer breed toepasbaar als deze naast de juiste korrelverdeling en samenstelling ook de juiste zuiverheid hebben en verwijderd zijn van vervuilende en storende delen als hout en plastic e.d. Met deze boodschap in het achterhoofd is er in gezamenlijk overleg tussen Spelt en Van der Spek Vianen besloten de installatie uit te breiden met een extra Westeria WS 1600 windshifter, zodat ook de overmaat in dezelfde werkgang zuiver wordt gemaakt.

Tevens is bij de ombouw meteen de hoofduitvoerband van de breekinstallatie verlengd en elektrisch verrijdbaar gemaakt, zodat bij de installatie, zonder tussenkomst van extra productoverslag door een laadschop, ca. 10.000 ton puin kan worden opgeslagen.

Aangezien de Spelt Bedrijven geheel verhuizen naar de nieuwe locatie, moest natuurlijk ook de in 2007 gebouwde sorteerinstallatie worden omgezet naar de nieuwe locatie, waar hij nu in een compleet nieuw gebouwde sorteerhal moest worden opgesteld.

Spelt zou Spelt niet zijn om deze omstelling ook direct aan te wenden voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van de huidige installatie. Waar op de oude locatie ruimtebeperkingen een grote stempel drukten op de opbouwgrootte, is dit in de nieuwe moderne grote sorteerhal geen probleem meer.

Ook hier vond goed overleg plaats tussen Spelt en Van der Spek Vianen over hoe de huidige installatie zou kunnen worden aangepast om nog betere scheidingen te krijgen van de afvalstromen, zodat deze nog beter kunnen worden afgezet. Met als hoofdgedachte eenvoud en vooral niet te gecompliceerd.

Om dit te realiseren is de installatie aangepast met nog een extra Westeria windshifter die tussen de Powerscreen sorteertrommel en sorteercabine werd geplaats voor het voorscheiden van de afvalstromen die de sorteercabine ingaan. Eveneens is de gehele installatie verhoogd, waardoor er onder de sorteercabine en windshifters grotere voorraden kunnen worden opgeslagen, zodat deze economisch gelijk kunnen worden overgeslagen in containers voor afvoer naar de afnemers van deze monostromen. De benodigde aanpassingen aan de staalconstructie hiervoor zijn door Spelt lokaal uitbesteed.

Aangezien de sorteerwerkzaamheden nu binnen en overdekt gaan worden uitgevoerd, was stofontwikkeling een zeer belangrijk aandachtspunt.

Spelt heeft daarom in haar sorteerhal een stofonderdrukkingssysteem laten installeren door Van der Spek’s dochterbedrijf Marijs Recyclingtechiek uit Mariënberg. Zij hebben een complete Mistair installatie geïnstalleerd in de nieuwe sorteerhal waar alle producten voor de sorteerinstallatie worden voorgesorteerd, en waar tevens de installatie met zeefmachine en windshifters is geplaatst. Bij al deze werkzaamheden wordt ondanks vele voorzorgsmaatregelen helaas stof geproduceerd.
Door het plaatsen van de Mist-air installatie behoort dit tot verleden. Door het creëren van een kunstmatige mist, een deken van bijzonderfijne waterdruppels die het stof absorbeert en doet neerslaan, behoort stofoverlast tot het verleden.

Door het zeer geringe waterverbruik van de installatie worden de producten echter niet nat en kunnen de laadschoppen en kranen gewoon blijven draaien om de installatie te be- en ontladen. Een ander groot voordeel is dat de machines veel minder last hebben van verstopte luchtfilters en radiateurs. En natuurlijk, zeker niet onbelangrijk, ontstaat er voor de mensen op de werkvloer een stofvrije omgeving.

Door goede samenwerking tussen Spelt en Van der Spek Vianen zijn de werkzaamheden voor de ombouw van de installaties in zeer korte tijd gerealiseerd. Dit was noodzakelijk om de stilstand van de installaties tot een minimum te beperken, aangezien de aanvoer van de te verwerken afvalstromen natuurlijk gewoon bleef doorgaan.

Spelt en Van der Spek Vianen wisten – gezien de goede relatie die in de afgelopen jaren is opgebouwd met de levering van vele machines zoals de breek- en sorteerinstallatie, diverse Hyundai graafmachines en laadschoppen en een Powerscreen rupsmobiele zeefmachine – dat de gestelde ombouwtijd door gezamenlijke en wederzijdse inspanningen te realiseren was.

Van der Spek, Bouwmachines

doorVan der Spek

Wederom Westeria WS1600 windshifter geleverd aan de Beelen Groep

Datum: 2-feb-11

Westeria Benelux importeur Van der Spek heeft wederom een nieuwe Westeria WS1600 windshifter geleverd aan de Beelen Groep.
 
Beelen weet als geen ander als vooruitstrevend recyclingbedrijf dat de levering van schone gebroken fracties op vele plaatsen toepasbaar zijn als primaire en secundaire grondstoffen. Deze fracties zijn zeer breed toepasbaar als deze naast de juiste korrelverdeling en samenstelling ook de juiste zuiverheid hebben en verwijderd zijn van vervuilende en storende delen als hout, plastic e.d. Om dit te kunnen garanderen aan de opdrachtgevers heeft Beelen nogmaals geïnvesteerd in een nieuwe 1600 mm Westeria windshifter.

Eind 2009 werd al een gelijke machine geleverd, echter staan de wensen van de eindafnemers van Beelen centraal en daarom heeft de Beelen Groep geïnvesteerd in een extra windshifter om in één breek- en zeefgang meerdere fracties te kunnen reinigen.

De WS1600 is voorzien van een 1600 mm brede toevoerband en shiftingstrommel. Door het zowel horizontaal als verticaal kunnen verstellen van de toevoerband, het kunnen verstellen van de blaasmond en de mogelijkheid om de hoeveelheid luchtstroom te kunnen regelen, kan deze WS1600 op vele manieren worden afgesteld. Hierdoor is het mogelijk om zeer nauwkeurig het shiftingsproces te kunnen regelen en in te stellen met als resultaat een zeer zuiver eindproduct.

De windshifter is, evenals de eerder geleverde windshifter, als skid gebouwd waardoor deze gemakkelijk te verzetten is met de laadschop. Hierdoor kan hij eenvoudig bij de mobiele brekers en zeven worden geplaatst.

Westeria is al vele jaren bekend als de producent van windshifters, transportbanden en complete turn-key recyclingprojecten. De windshifters worden zowel mobiel als stationair geleverd en aangepast aan de wensen en toepassingen van de klant.

Van der Spek, Bouwmachines

doorVan der Spek

Van der Spek zorgt voor schone fracties met levering van Westeria Windshifters

Datum: 13-sep-09

De levering van schone gebroken fracties die toepasbaar zijn als primaire- en secundaire grondstoffen worden steeds belangrijker. De fracties zijn alleen breed toepasbaar als deze naast de juiste korrelverdeling en samenstelling ook de juiste zuiverheid hebben en verwijderd zijn van vervuilende en storende delen als hout, plastic e.d.

Met de levering van twee Westeria rupsmobiele Windshifters aan De Dijker Group zorgt Van der Spek ervoor dat deze vervuilingen tot het verleden behoren.

Westeria is al vele jaren bekend als de producent van windshifters, transportbanden en complete turn-key recyclingprojecten. De windshifters worden zowel mobiel als stationair geleverd en aangepast aan de wensen en toepassingen van de klant.

Bij De Dijcker Group op de vestiging in Bergen op Zoom zijn een tweetal rupsmobiele WS1000’s in gebruik genomen. Deze twee machines worden ingezet bij het produceren van granulaten. De fracties 25-55 mm en 55 mm+ worden door de Westeria windshifters gereinigd.
De rupsmobiele units hebben een eigen generator als stroomvoorziening en kunnen tevens op het vaste stroomnet worden aangesloten.

Deze WS1000 is voorzien van een 1000 mm brede toevoerband en shiftingstrommel. Door het zowel horizontaal als verticaal kunnen verstellen van de toevoerband, het kunnen verstellen van de blaasmond en de mogelijkheid om de hoeveelheid luchtstroom te kunnen regelen, kunnen deze WS1000’s op vele manieren worden afgesteld. Hierdoor is het mogelijk om het shiftingsproces zeer nauwkeurig te regelen en in te stellen.

Van der Spek, Bouwmachines

doorVan der Spek

Nieuwe Westeria WS1600 windshifter geleverd aan Beelen Reststoffen

Datum: 9-jul-09

Westeria Benelux importeur Van der Spek heeft bij Beelen Reststoffen een nieuwe Westeria WS1600 windshifter geleverd.

Beelen weet als geen ander als vooruitstrevend recyclingbedrijf dat schone, gebroken fracties op vele plaatsen toepasbaar zijn als primaire en secundaire grondstoffen. Deze fracties zijn zeer breed toepasbaar als deze, naast de juiste korrelverdeling en samenstelling, ook de juiste zuiverheid hebben en verwijderd zijn van vervuilende en storende delen als hout, plastic e.d.
Om dit te kunnen garanderen aan hun opdrachtgevers heeft Beelen geïnvesteerd in een nieuwe 1600mm Westeria windshifter.

Deze WS1600 is voorzien van een 1600mm brede toevoerband en shiftingstrommel. Door het zowel horizontaal als verticaal kunnen verstellen van de toevoerband, het kunnen verstellen van de blaasmond en de mogelijkheid om de hoeveelheid luchtstroom te kunnen regelen kan deze WS1600 op vele manieren worden afgesteld. Hierdoor is het mogelijk om zeer nauwkeurig het shiftingsproces te kunnen regelen en in te stellen met als resultaat een zeer zuiver eindproduct.

De windshifter is na overleg tussen Beelen en Van der Spek Vianen als skid gebouwd, waardoor deze gemakkelijk is te verzetten met de laadschop. Hierdoor kan hij eenvoudig bij de mobiele Kleemann breker worden geplaatst.

Westeria is al vele jaren bekend als de producent van windshifters, transportbanden en complete turn-key recyclingprojecten. De windshifters worden zowel mobiel als stationair geleverd en aangepast aan de wensen en toepassingen van de klant.

 

Van der Spek, Bouwmachines

doorVan der Spek

Van der Spek zorgt voor schone fracties met leveringen van Westeria Windshifters

Datum: 21-mrt-09

De levering van schone gebroken fracties die toepasbaar zijn als primaire en secundaire grondstoffen worden steeds belangrijker. De fracties zijn alleen breed toepasbaar als deze naast de juiste korrelverdeling en samenstelling ook de juiste zuiverheid hebben en verwijderd zijn van vervuilende en storende delen als hout, plastic e.d.

Met de levering van diverse Westeria Windshifters zorgt Van der Spek ervoor dat deze vervuilingen tot het verleden behoren.

Westeria is al vele jaren bekend als de producent van windshifters, transportbanden en complete turn-key recyclingprojecten. De windshifters worden zowel mobiel als stationair geleverd en aangepast aan de wensen en toepassingen van de klant.

Onlangs is bij Van der Heijden in Blaricum een nieuwe Westeria WS1600 stationaire windshifter geleverd voor het reinigen van de 20 tot 55 mm fractie bij het produceren van granulaten. Deze WS1600 is voorzien van een 1600 mm brede toevoerband en shiftingstrommel, door het zowel horizontaal als verticaal kunnen verstellen van de toevoerband, het kunnen verstellen van de blaasmond en de mogelijkheid om de hoeveelheid luchtstroom te kunnen regelen kan deze WS1600 op vele manieren worden afgesteld. Hierdoor is het mogelijk om zeer nauwkeurig het shiftingsproces te kunnen regelen en in te stellen.

Tevens is afgelopen maand bij De Dijcker Group op de vestiging in Bergen op Zoom een tweetal rupsmobiele WS1000’s in gebruik genomen. Deze twee machine worden ingezet bij het produceren van granulaten. De fracties 25-55 mm en 55 mm+ worden door de Westeria windshifters gereinigd.
De uitvoering is gelijk aan die van de WS1600 echter hebben deze een toevoerband en shiftingstrommel van 1000 mm breed. De rupsmobiele units hebben een eigen generator als stroomvoorziening.

Van der Spek, Bouwmachines