Spelt Bedrijven breiden breek-, zeef- en sorteerinstallatie uit op nieuwe locatie

doorVan der Spek

Spelt Bedrijven breiden breek-, zeef- en sorteerinstallatie uit op nieuwe locatie

Datum: 8-jun-11

Na ruim twintig jaar voorbereiding zijn de Spelt Bedrijven eindelijk verhuisd naar een nieuwe locatie, eveneens aan de Blokland in Nieuwveen.

De oorsprong van de Spelt Bedrijven zoals het nu bestaat gaat terug naar 1954. Vader Willem Pieter Spelt verhuurde zich toen met een tractor aan de boeren in de omgeving. Loonbedrijf Spelt was een feit. In 1960 kwamen daar werkzaamheden in de bouw bij en vanaf 1970 concentreerde het bedrijf zich vrijwel volledig op de bouw. Vier jaar later kwam daar ook nog de afvalinzameling bij. Het eenvoudige loonbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot de “Spelt Bedrijven”. Professionele ondernemingen met een goede naam op het gebied van grondwerk, recycling & containerverhuur, milieutechniek en aanverwante activiteiten.

De activiteiten werden uitgevoerd vanuit Blokland 40 te Nieuwveen, waar in de jaren ’80 ook een puinbreker en sorteerinstallatie werden opgebouwd voor het verwerken van bouw- en sloopafval. De wielmobiele puinbreker werd naast het breken op de eigen werf ook ingezet in het land voor het breken van puin op sloopwerken en bij derden.

Het woord “mobiele breker” had in die jaren een iets andere betekenis dan tegenwoordig. Voor het verplaatsen van de breker, zeef, transportbanden en generator waren diverse transporten en vele opsteluren nodig, zodat het even omzetten van de installatie van de ene naar de andere locatie eerder dagen dan uren in beslag nam.

De eerste sorteerinstallatie werd eveneens begin jaren ’80 opgesteld voor het verwerken van ingezamelde afvalstromen. Deze installatie was toendertijd zeer vooruitstrevend door in één werkgang afvalstromen te scheiden tot herbruikbare stromen.

Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van opdrachtgevers, afnemers van afvalstromen en overheden heeft Spelt besloten om begin 2006 te beginnen met de plannen om zowel de breek- als sorteerinstallatie te vervangen.

Door de lange ervaring die Spelt had met de “oude” installaties was het wensen- en eisenpakket bekend. Dit pakket is in goede samenspraak met Van der Spek Vianen uitgewerkt tot twee moderne installaties die begin 2007 werden opgeleverd op Blokland 40 te Nieuwveen.

De nieuwe breekinstallatie werd uitgevoerd met een zware, rupsmobiele breker die het gebroken product naar een Powerscreen/Westeria zeef- en windshiftcombinatie voerde, zodat de producten in één werkgang gelijk kon worden afgezeefd op de juiste fracties en dat de tussenfractie 25 – 55 mm gewindshift werd om een mooie schone eindkorrel te kunnen leveren.

Toen de langverwachte verhuizing naar de geheel nieuw ontwikkelde locatie eindelijk realiteit werd, heeft Spelt Van der Spek Vianen gevraagd de in 2007 geleverd puinbreekinstallatie te upgraden, zodat wanneer hij verhuisd werd direct de aanpassingen konden worden uitgevoerd.

Spelt weet als geen ander vooruitstrevend recyclingbedrijf dat de levering van schone gebroken fracties op vele plaatsen toepasbaar zijn als primaire – en secundaire grondstoffen. Deze fracties zijn zeer breed toepasbaar als deze naast de juiste korrelverdeling en samenstelling ook de juiste zuiverheid hebben en verwijderd zijn van vervuilende en storende delen als hout en plastic e.d. Met deze boodschap in het achterhoofd is er in gezamenlijk overleg tussen Spelt en Van der Spek Vianen besloten de installatie uit te breiden met een extra Westeria WS 1600 windshifter, zodat ook de overmaat in dezelfde werkgang zuiver wordt gemaakt.

Tevens is bij de ombouw meteen de hoofduitvoerband van de breekinstallatie verlengd en elektrisch verrijdbaar gemaakt, zodat bij de installatie, zonder tussenkomst van extra productoverslag door een laadschop, ca. 10.000 ton puin kan worden opgeslagen.

Aangezien de Spelt Bedrijven geheel verhuizen naar de nieuwe locatie, moest natuurlijk ook de in 2007 gebouwde sorteerinstallatie worden omgezet naar de nieuwe locatie, waar hij nu in een compleet nieuw gebouwde sorteerhal moest worden opgesteld.

Spelt zou Spelt niet zijn om deze omstelling ook direct aan te wenden voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van de huidige installatie. Waar op de oude locatie ruimtebeperkingen een grote stempel drukten op de opbouwgrootte, is dit in de nieuwe moderne grote sorteerhal geen probleem meer.

Ook hier vond goed overleg plaats tussen Spelt en Van der Spek Vianen over hoe de huidige installatie zou kunnen worden aangepast om nog betere scheidingen te krijgen van de afvalstromen, zodat deze nog beter kunnen worden afgezet. Met als hoofdgedachte eenvoud en vooral niet te gecompliceerd.

Om dit te realiseren is de installatie aangepast met nog een extra Westeria windshifter die tussen de Powerscreen sorteertrommel en sorteercabine werd geplaats voor het voorscheiden van de afvalstromen die de sorteercabine ingaan. Eveneens is de gehele installatie verhoogd, waardoor er onder de sorteercabine en windshifters grotere voorraden kunnen worden opgeslagen, zodat deze economisch gelijk kunnen worden overgeslagen in containers voor afvoer naar de afnemers van deze monostromen. De benodigde aanpassingen aan de staalconstructie hiervoor zijn door Spelt lokaal uitbesteed.

Aangezien de sorteerwerkzaamheden nu binnen en overdekt gaan worden uitgevoerd, was stofontwikkeling een zeer belangrijk aandachtspunt.

Spelt heeft daarom in haar sorteerhal een stofonderdrukkingssysteem laten installeren door Van der Spek’s dochterbedrijf Marijs Recyclingtechiek uit Mariënberg. Zij hebben een complete Mistair installatie geïnstalleerd in de nieuwe sorteerhal waar alle producten voor de sorteerinstallatie worden voorgesorteerd, en waar tevens de installatie met zeefmachine en windshifters is geplaatst. Bij al deze werkzaamheden wordt ondanks vele voorzorgsmaatregelen helaas stof geproduceerd.
Door het plaatsen van de Mist-air installatie behoort dit tot verleden. Door het creëren van een kunstmatige mist, een deken van bijzonderfijne waterdruppels die het stof absorbeert en doet neerslaan, behoort stofoverlast tot het verleden.

Door het zeer geringe waterverbruik van de installatie worden de producten echter niet nat en kunnen de laadschoppen en kranen gewoon blijven draaien om de installatie te be- en ontladen. Een ander groot voordeel is dat de machines veel minder last hebben van verstopte luchtfilters en radiateurs. En natuurlijk, zeker niet onbelangrijk, ontstaat er voor de mensen op de werkvloer een stofvrije omgeving.

Door goede samenwerking tussen Spelt en Van der Spek Vianen zijn de werkzaamheden voor de ombouw van de installaties in zeer korte tijd gerealiseerd. Dit was noodzakelijk om de stilstand van de installaties tot een minimum te beperken, aangezien de aanvoer van de te verwerken afvalstromen natuurlijk gewoon bleef doorgaan.

Spelt en Van der Spek Vianen wisten – gezien de goede relatie die in de afgelopen jaren is opgebouwd met de levering van vele machines zoals de breek- en sorteerinstallatie, diverse Hyundai graafmachines en laadschoppen en een Powerscreen rupsmobiele zeefmachine – dat de gestelde ombouwtijd door gezamenlijke en wederzijdse inspanningen te realiseren was.

Van der Spek, Bouwmachines