Speciale Telestack opstelling bij De Waard Grondverzet

doorVan der Spek

Speciale Telestack opstelling bij De Waard Grondverzet

Datum: 29-aug-13

De Waard Grondverzet – met vestigingen in Zeewolde, Sneek en Meppel – heeft in zeer nauwe samenwerking met Telestack importeur Van der Spek Vianen een unieke opstelling samengesteld in de Noordoostpolder ter hoogte van Creil.

Op deze locatie staan vier rupsmobiele Telestack transportbanden bij elkaar opgesteld om een grote afstand te overbruggen. Er is voor deze oplossing gekozen, omdat er geen zwaar verkeer over het dijklichaam mag rijden aangezien het dijklichaam een primaire waterkering is. De totaal te overbruggen afstand is 85 meter.

Langs het IJsselmeer wordt een nieuw windmolenpark aangelegd waarvoor het funderingsmateriaal, dat nodig is voor het aanvoeren en opstellen van de zeer grote en zware kranen voor de opbouw hiervan, per schip wordt aangevoerd. In totaal gaat het om enkele honderdduizenden tonnen.

De schepen worden vanaf het IJsselmeer gelost door middel van een ponton met een overslagkraan erop die het materiaal via zijn eigen 30 meter lange transportband in de eerste Telestack lost die onderaan de dijk staat. Deze machine is zo opgesteld dat het plaatselijke verkeer een vrije doorgang heeft van 4,25 meter hoogte.

Vervolgens wordt met drie Telestack rupsmobiele transportbanden de dijk overgestoken en wordt er gelost op de aangelegde kavelweg die de molens met elkaar gaat verbinden.

De Telestacks kunnen een capaciteit tot 450 ton/uur verwerken, waardoor de schepen snel- en efficiënt gelost kunnen worden en er geen onnodige wachttijden ontstaan bij de te lossen schepen. De aanvoer van het materiaal is hierdoor constant, zodat er zeer efficiënt en duurzaam gepland kan worden met de vrachtwagens die het materiaal vervolgens verder transporteren naar de eindbestemming.

De Waard Grondverzet is actief op de markt van de grond-, weg- en waterbouw in het noorden en midden van Nederland. Oorspronkelijk opererend vanuit het centraal gelegen Zeewolde in de provincie Flevoland, maar door de uitbreiding van de werkzaamheden heeft De Waard tegenwoordig ook vestigingen in Meppel en Sneek.
De Waard realiseert projecten voor overheden, bouwondernemingen en projectontwikkelaars op basis van een goed vertrouwen en deskundige inzet van het personeel. Zo kunnen de werkzaamheden compleet uitgevoerd worden van initiatief tot de beheersfase.

Een andere tak van sport waarin De Waard actief is, is transport & overslag. Hier houdt men zich bezig met de transportwerkzaamheden over land en water in de infra- en bouwsector. Tevens verzorgt De Waard met haar overslagmachines de loswerkzaamheden van schepen rechtstreeks op de auto of door middel van transportbanden en trechters. 

Van der Spek, BouwmachinesVan der Spek, BouwmachinesVan der Spek, Bouwmachines