Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kentekens voor tractoren en mobiele machines

doorVan der Spek

Kentekens voor tractoren en mobiele machines

Datum: 27-okt-15

De ministerraad heeft op 16 oktober 2015 ingestemd met de invoering van kentekens voor landbouwtrekkers, mobiele machines en hun aanhangwagens die op de openbare weg rijden. Tegelijkertijd wordt de maximum snelheid voor deze voertuigen verhoogd van 25 naar 40 km/h. De planning is om de kentekens vanaf 2017 in te voeren.

Branchevereniging BMWT staat positief tegenover het kabinetsbesluit tot invoering de invoering van kentekens voor (land)bouwvoertuigen. Zij verwachten dat het kenteken voor (land)bouwvoertuigen zal bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Het kenteken is een voorwaarde om de snelheid te kunnen verhogen naar 40 km/h. De hogere snelheid maakt het straks mogelijk om de (land)bouwvoertuigen een veiligere positie op de weg te geven.

Voertuigveiligheid
De koper van nieuwe voertuigen krijgt door de invoering van kentekens meer zekerheid of een tractor of motorrijtuig met beperkte snelheid voldoet aan de verkeersveiligheidseisen. Nieuwe (land)bouwvoertuigen krijgen van de RDW straks alleen een kenteken als deze voldoen aan de wettelijke voertuigeisen. Ook kunnen de veiligheidseisen voor nieuwe voertuigen worden verhoogd, omdat bestaande voertuigen door een kenteken van nieuwe voertuigen kunnen worden onderscheiden.

De kentekenplicht geldt alleen voor (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. De inschatting is dat ongeveer 270.000 landbouwtrekkers, 130.000 motorrijtuigen met beperkte snelheid, 10.000 voertuigen in de bedrijfsvoorraad, 20.000 voertuigen met een GV-kenteken en 150.000 aanhangwagens straks een kenteken moeten voeren. Niet alleen landbouwvoertuigen krijgen een kenteken, ook alle grondverzetmachines die op de openbare weg rijden krijgen er één.

De uitgaven voor tenaamstelling en een kentekenplaat bedragen ongeveer 35 euro per voertuig. De kosten voor de benodigde tijd van aanvraag en monteren van de kentekenplaat zijn ongeveer 20 euro per voertuig. De totale kosten komen daarmee op ongeveer 55 euro per voertuig.

Uitzondering
Alleen voertuigen waarvoor de bestuurders geen T-rijbewijs nodig heeft zijn uitgezonderd van een kenteken. Dit zijn voertuigen die tijdens transport niet breder zijn dan 1,30 meter en met de volgende functionaliteit: maaien, vegen, uitwerpselen opzuigen, sneeuw verwijderen, strooien op wegen tegen gladheid, onkruid bestrijden of een hefinrichting aan de voorzijde. Ook voertuigen met een maximum constructiesnelheid van 6 km/h zijn uitgezonderd van kentekenplicht, bijvoorbeeld een hoogwerker of een asfaltspreidmachine.

Invoeringstermijn
De planning is om alle nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2017 direct vanaf de leverancier te kentekenen. Voor bestaande voertuigen komt er een overgangsperiode. Hiervoor kunnen bij de RDW kentekens worden aangevraagd. De verwachting is, dat deze conversieperiode loopt vanaf 1 februari 2017 tot en met mei 2018. Gebruikers van landbouwtrekkers en zelfrijdende machines hebben dus ruim 15 maanden de tijd om kentekens aan te vragen. Medio mei 2018 zijn dan alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg voorzien van een kenteken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij BMWT via www.bmwt.nl.

(Bron: CUMELA Nederland)

Van der Spek, BouwmachinesVan der Spek, Bouwmachines