Zoek
Sluit dit zoekvak.

Terex-Fuchs MHL365D uitkomst van goede samenwerking

doorVan der Spek

Terex-Fuchs MHL365D uitkomst van goede samenwerking

Datum: 19-sep-10

De eerste Terex-Fuchs MHL365D is geleverd aan Van Dalen Moerdijk. Voordat deze machine voor het eerst getoond werd op de Bauma 2010 in München is er veel gebeurd.

In vele gesprekken tussen Van Dalen en Van der Spek Vianen werden de wensen voor een nieuwe pylon machine besproken. Nadat in de tweede helft van vorig jaar de eerste Terex-Fuchs MHL360D met pylon werd geleverd aan Van Dalen Moerdijk is begin 2010 een tweede, nieuwe Terex-Fuchs MHL360D met pylon geleverd.

De ruim 49 ton zware Terex-Fuchsen MHL360D zijn voorzien van een 800 mm hoge pylon waardoor de bovenbouw van de machine in zijn geheel op een hoger niveau wordt gezet. De machinist krijgt hierdoor een zichthoogte van bijna 7 meter. De standaard hydraulisch verstelbare cabine kan ook nog 2,10 meter naar voren worden geplaatst voor een nog beter zicht in shredders, scharen, vrachtwagens of schepen die beladen of gelost moeten worden.

Bij Van Dalen in Moerdijk worden de MHL360D’s met pylon o.a. ingezet bij de nieuwe schaar die pas in gebruik genomen is. Voor het goed beladen hiervan was de extra verhoging zeer belangrijk. Niet alleen heeft de machinist een betere kijkpositie, ook de gehele laadarm is door deze pylon hoger geplaatst waardoor deze gemakkelijker boven in de schaar kan laden. Dit voordeel van de hogere plaatsing komt ook zeer tot zijn recht bij het laden- en lossen van schepen met hogere zijwanden.

De MHL360D’s met pylon voldoen geheel aan de wensen en eisen waarvoor Van Dalen ze heeft aangeschaft. Echter voor een nieuw te investeren mobiele overslagmachine werd het wensenpakket uitgebreid. De machine moest ook coasters gaan laden en lossen. Hierbij was het goed over de hoge zijwanden van de coasters komen een voorname eis. Door goed zicht van de machinist en een hogere positionering van de overslaggiek is een betere- en snellere belading mogelijk.

Door deze wens moest de nieuwe machine worden uitgevoerd met een hogere pylon dan de MHL360D’s. Van der Spek Vianen is samen met het Application Centre bij Terex-Fuchs in gesprek gegaan om het wensenpakket om te zetten in een machine.

Het Application Center is bij Terex-Fuchs een afdeling waar sinds ruim een jaar, buiten de normale bekende typen overslagmachines, op wensen van klanten kan worden ingegaan door van begin tot eind machines te bouwen. Dat betekent dat deze afdeling zorgt voor de machines vanaf de eerste schets tijdens het gesprek tussen de klant en dealer tot aan de daadwerkelijk bouw en levering van de machine bij de klant. Hierdoor kunnen klantspecifieke wensen worden uitgewerkt en gemaakt zonder dat deze de normale productie bij Terex-Fuchs stoort.

De belangrijkste punten uit het wensenpakket van Van Dalen Moerdijk waren het laden van o.a. coasters, een machine die een hoge omslagcapaciteit heeft en een machine die snel en soepel over de locatie in Moerdijk te verplaatsen was. Het moest dus een mobiele overslagmachine worden die stabiel staat, snel overslaat en hoog geplaatste bovenwagen heeft.

Van Dalen heeft al vele jaren verschillende types Terex-Fuchs overslagmachines aan het werk op de vele locaties door de Benelux. Hierdoor was bij zowel Van Dalen als bij Van der Spek de bovenwagen van een Terex-Fuchs MHL360D met een 18 meter gebogen overslaggiek de juiste om te voldoen aan de gewenste hoge overslagcapaciteit. Echter was de 800 mm pylon waarmee de andere pylon machines zijn uitgevoerd te laag.

Nadat er tussen Van der Spek Vianen, Terex-Fuchs en Van Dalen Moerdijk verschillende mogelijkheden en uitvoeringen waren besproken werd de Terex-Fuchs MHL365D “geboren“. Deze machine zou gaan bestaan uit een onderwagen van een Terex-Fuchs MHL380D, een 1400 mm hoge pylon en een Terex-Fuchs MHL360D bovenwagen met een 18 meter gebogen overslaggiek.

Voor het snel en soepel verplaatsen op de locatie Moerdijk was een zeer stabiele onderwagen noodzakelijk aangezien er een 1400 mm hoge pylon op de nieuwe machine nodig was. Voor deze onderwagen werd de onderwagen van een Terex-Fuchs MHL380D gekozen. Deze onderwagen zit normaal gemonteerd op een 70 ton mobiele overslagmachine en is dus zwaar en stabiel genoeg om de krachten van de hoge pylon op te nemen.

Terex-Fuchs toonde de MHL365D voor het eerst getoond op de Bauma 2010 in München waar hij in vol ornaat te zien was. De machine is links en rechts compleet voorzien van loopbordessen, zodat de machinist veilig het dagelijks onderhoud kan uitvoeren zonder in onmogelijke posities te moeten klimmen. Zoals standaard bij alle Terex-Fuchs overslagmachines is de bovenwagen voorzien van centrale smering.

De ruim 56 ton zware Terex-Fuchsen MHL365D is voorzien van een 1400 mm hoge pylon waardoor de bovenbouw van de machine in zijn geheel op een hoger niveau wordt gezet. De machinist krijgt hierdoor een zichthoogte van bijna 8 meter. De standaard hydraulisch verstelbare cabine kan ook hier nog 2,10 meter naar voren worden geplaatst voor een nog beter zicht.

Voor de aandrijving van de Fuchs MHL365D is een Deutz TCD2013 7,2 liter 6-cilinder Tier III motor met 186 kW verantwoordelijk. Door het vernieuwde koelsysteem is het bronvermogen van de machine ten opzichte van de vorige serie sterk verminderd. De koeling is vergroot waardoor de koelvin minder snel hoeft te draaien en de regeling van de oliekoel-vin is thermostatisch geregeld zodat de motor altijd de juiste bedrijfstemperatuur heeft.

Van Dalen Metals Recycling and Trading houdt zich voornamelijk bezig met het inzamelen en verwerken van oud ijzer en metalen.
Het bedrijf is in 1947 gestart op een locatie in Hendrik Ido Ambacht waar de eerste schrootwerf van Van Dalen met zijn activiteiten begon. Al snel verwierf het bedrijf in de staalindustrie bekendheid als een betrouwbare leverancier van oud ijzer en enkele investeringen in nieuwe productieapparatuur, zoals een hydraulische schaar en een hydraulische schroot pers installatie, bleken een goede methode om het volume en verschillende kwaliteitsspecificaties uit te breiden.
In 1982 werd het bedrijf overgenomen door de huidige eigenaar, de heer Rudolph van Dalen jr. en vanaf 1990 vonden verschillende strategische aankopen plaats in Nederland en België. Behalve in een groter volume resulteerde dit in een grote verscheidenheid aan verschillende kwaliteiten oud ijzer waar vanuit de staalindustrie vraag naar was. In 2000 vestigde het bedrijf zijn eerste schrootwerf in Immingham, Engeland en sinds die tijd zijn er in Engeland nog zeven schrootwerven van Van Dalen gevestigd, allemaal op strategische locaties. Op dit moment beschikt het bedrijf over 17 schroot-productie werven verdeeld over Nederland, België en Engeland met 5 shredder installaties, 7 hydraulische schaarinstallaties, 3 mobiele hydraulische schaarinstallaties, 2 hydraulische schroot pers installaties en een non-ferrous flotatie-installatie. Alle schrootwerven liggen in de nabijheid van belangrijke autosnelwegen, waterwegen of zeehavens, waardoor de bedrijven in staat zijn zo economisch mogelijk de materialen die gekocht worden in ontvangst te nemen en de materialen die verkocht worden, te verschepen.
Tot 1988 leverde het bedrijf zijn producten hoofdzakelijk aan de Europese staalindustrie en aan verschillende diepzee-exporthandelaren. In 1998 is het bedrijf zijn eigen activiteiten gestart in de diepzee-export, in die tijd hoofdzakelijk naar Turkije. Vanaf 2000 is het bedrijf ook gestart met exportactiviteiten naar Zuidoost-Azië en het Verre Oosten.
(bron:
www.vandalenrecycling.com )

Van der Spek, Bouwmachines