Categorie archief Steinert

Nieuwe Steinert EddyC fines non-ferro scheider geleverd aan Van Mechelen Recycling in Geldrop.

Van der Spek Vianen B.V. heeft onlangs een nieuwe Steinert EddyC fines afgeleverd en opgebouwd bij Van Mechelen Recycling B.V. in Geldrop.

Van Mechelen Recycling B.V., een echt familiebedrijf houd zich voornamelijk bezig met de verwerking van kabels en metalen waarvoor een zeer modern machinepark aanwezig is op het bedrijventerrein de Spaarpot in Geldrop. De nieuwe Steinert EddyC fines non-ferroscheider is hier onlangs aan toegevoegd. Om de juiste keuze te maken in samenstelling en uitvoering van deze Steinert machine zijn er uitgebreide testen uitgevoerd in het technicum van Steinert. De resultaten die hierbij bereikt zijn waren overtuigend genoeg om de investering in de nieuwe Steinert te doen.

Steinert, wereldmarktleider en de uitvinder als het gaat om het leveren van excentrisch non-ferroscheiders heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe EddyC Fines alle ervaringen van de afgelopen jaren samengevoegd in één ontwerp. De ruim 4.000 machines in het veld hebben gezorgd voor een enorme hoeveelheid aan informatie en gewenste mogelijkheden van gebruikers.

De Steinert EddyC Fines is de doorontwikkeling van de welbekende Steinert NES 6119 7 waarvan er vele duizenden over de gehele wereld met de hoogste betrouwbaarheid en uitbreng produceren.

Met zijn toerental tot 4.000 toeren per minuut op het 19 pool-parige polensysteem dat is opgebouwd uit de sterkste neodymium magneten wordt een magnetisch veld opgebouwd met frequentie van bijna 1.3 Hz zodat zelf de kleinste delen uit de materiaalstroom kunnen worden gescheiden. Door dit hoger toerental en bijhorende frequentie is het zelfs mogelijk een delen vanaf 0.5mm te scheiden uit de productstromen.   

Door het door Steinert uitgevonden en ontwikkelde excentrische polensysteem is het mogelijk om deze krachten op de juiste plaatst aan de buitenzijde van de mantel te positioneren. Bij de EddyC Fines is het nu mogelijk om dit geheel traploos te doen zodat dit nog nauwkeuring  kan en een optimale scheiding wordt gerealiseerd.

Voor de EddyC Fines is een geheel nieuw C-frame ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de band als benodigd binnen 10 minuten te wisselen zonder dat er hulpgereedschappen benodigd zijn als hefmiddelen of kranen. Het C-frame is zo opgebouwd en voorgespannen dat dit blijft staan als de ondersteuningen worden losgemaakt en er ruimte ontstaan om de band te wisselen.

De geheel nieuwe ontwikkelde uitloopkast is op vele manieren te verstellen zodat voor ieder product de meeste efficiënte afstelling kan worden ingesteld. Het scheidingsschot is nu parallel verstelbaar aan de mantel waarin het polensysteem werkzaam is. Doordat de ophanging op verschillende posities is te plaatsen is ook de hoek instelbaar. De tip van het scheidingsschot is ook nog los instelbaar voor de laatste fine-tuning. Deze tip is los wisselbaar zodat bij slijtage hiervan snel een nieuw deel geplaatst kan worden zonder veel tijdsverlies en hoge kosten.

Bij Van Mechelen Recycling is de nieuwe Steinert compleet geleverd met trilvoeder, uitloopkast en besturing. Uiteraard is de ingebruikstelling en afstelling op locatie door de monteurs van Van der Spek Vianen uitgevoerd.

Met STEINERT.view data visualiseren om nieuwe waardes te realiseren.

Natuurlijk is ook Steinert op de IFAT 2022 aanwezig. Als toonaangevende marktleider in de recyclingbranch zal op stand B6.551 weer veel nieuws te zien zijn.

Op de IFAT 2022 zal Steinert.view worden geïntroduceerd, een flexibele-, open- en veilige monitoringsopslossing voor Steinert sensormachines.

Met het platform Steinert.view is direct te zien hoe de sensormachines presteren. Hierbij is te denken aan inzetbaarheid en capaciteiten van iedere machine. Tevens de sorteerprestaties van de machines te monitoren en kan op afstand gezien worden of aanpassingen of bijsturingen benodigd zijn.

Eventuele storing of problemen kunnen op afstand al worden herkent waardoor de mensen die op locatie bij de machine komen al voorbereid zijn op de uit te voeren werkzaamheden en de stilstand tot een minimum wordt beperkt. Bijvoorbeeld bij het overbeladen van een machine of het te ver uit elkaar lopen van te sorteren fracties kunnen bij voorgeschakelde machines als zeefmachines problemen hebben zodat hier direct gezocht kan worden.

De data van hoe het moet ZIJN en het in werkelijkheid IS in een grafiek geeft de gebruiker direct in één oogopslag aan hoe de live situatie is en of dat er actie benodigd is en wat de optimale instelling van de installatie is.

Met de verzamelde gegevens en geoptimaliseerde processen worden de te recyclen stromen optimaal gescheiden in primaire- en secundaire grondstoffen die weer kunnen worden ingezet.

Steinert levert de geavanceerde technologie voor het vinden en scheiden van stromen waardoor de circulaire economie zich nog verder kan en zal ontwikkelen.

Steinert.view is ook beschikbaar als een App voor zowel Google Play als Apple zodat ook op mobiele telefoon of tablet eenvoudig meegekeken kan worden.

Tweede Steinert Unisort Black geleverd aan Attero.

Onlangs is er door Van der Spek de tweede Steinert Unisort Black NIR-scheider geleverd bij Attero, de marktleider in de verwerking van GFT in Nederland. In totaal verwerkt Attero op de acht verwerkingslocaties 600.000 ton aangeboden GFT tot gecertificeerde compost voor de land- en tuinbouw, potgrond- en opzaksector, groenvoorziening en de grond-, weg- en waterbouw.

De opgedane ervaringen met de eerste Steinert Unisort Black die in 2020 door Van der Spek Vianen is geleverd op de locatie in Wijster hebben er in geresulteerd dat ook op de locatie in Maastricht een nieuwe Steinert Unisort Black is geplaats in de compostverwerking.

Met de investering in deze nieuw ontwikkelde technologie van Steinert toont Attero wederom aan te blijven investeren in innovatieve technieken waarmee de verwerkingen nog beter kunnen worden uitgevoerd.

De Steinert Unisort Black is uniek in zijn soort. Het is een NIR-scheider die naast de normale bekende scheidingsmogelijkheden ook zwarte- en zeer donkere delen kan herkennen en scheiden uit de productstroom. En juiste deze mogelijkheden voor het herkennen en uitbrengen van de zwarte- en zeer donkere delen uit de te verwerken stroom GFT zijn voor Attero van cruciaal belang. In de GFT zitten veel donkere- en zwarte kunststofdelen die als ze niet uit de stroom worden gehaald uiteindelijk in het eindproduct terecht kunnen komen.

De geleverd Steinert Unisort Black is een 2.000mm brede machine die is voorzien van een fijn-nozzlesysteem waarmee naast een zeer secure scheiding ook fijne delen zonder problemen kunnen worden uitgebracht. Aangezien de te verwerken productstroom een hoog vochtgehalte heeft en daarmee ook aan de band kan plakken is gekozen om de machine uit te voeren met een speciale plaatsing van de nozzle-lijst waarmee deze uit de productstroom zit en er geen vervuiling kan optreden rondom de nozzles.  Uiteraard is de band voorzien van een hardmetalen afschraper waarmee de band wordt schoongehouden.

Door zijn speciale bouwwijze kan de Steinert Unisort Black donkere- en zwarte delen herkennen zonder dat de transportband die ook zwart is enig effect er op heeft. De herkenning vind niet meer boven de transportband plaats echter op het punt dat het product de band verlaat.

Zoals bij alle Steinert Unisort machine zitten alle componenten voor herkenning en aansturing hiervan in de brug die op de machine is gemonteerd. Middels een groot touchscreen kunnen de instelling eenvoudig worden aangepast en is alle data af te lezen. Deze data bestaat o.a. uit de producten die herkent worden uit de productstroom waarmee de samenstelling is vast te stellen, bandbedekking, percentage uitgebrachte delen e.d. Deze data kan ook extern worden uitgelezen waarmee dan de productie kan worden aangestuurd.

Tevens is de nieuwe Steinert Unisort uitgevoerd met een automatisch kalibreer-systeem dat kan in- en uitklappen zodat hiervoor geen extra delen of menskracht benodigd is.

In de uitloopkast van de machine is een optioneel klapbordes geplaatst zodat bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden veilig gewerkt kan worden.

De verborgen waarden in de recycling van staalschroot

Sorteersystemen van STEINERT helpen bij de productie van zuiver schoon staal. Het is belangrijk om de bronnen van ijzerschrootstromen aan te boren, terwijl mogelijke boetes bij staalfabrieken worden vermeden en de weg naar een circulaire economie wordt geoptimaliseerd.

De staalrecyclingindustrie is een van de oudste en belangrijkste spelers in recycling. Boogovens zijn een belangrijk onderdeel in hun productie en de vereiste zuiverheid van het ijzerschroot blijft een uitdaging vormen voor de efficiëntie van de gebruikte bronnen.

Het is het gebruik van staalschroot bij de productie van nieuw staal – niet ijzererts of cokeskolen – dat natuurlijke hulpbronnen spaart. Het gebruik van gerecycled staal bespaart schaarse grondstoffen en energie. Daarnaast wordt het milieu beschermd dankzij een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot en andere afvalproducten. Voor elke ton staalschroot die in plaats van primaire grondstoffen in de staalproductie wordt gebruikt, moet 1,67 ton minder erts en 0,5 ton minder energiebronnen (kolen, cokes, zware stookolie) worden gedolven, over lange afstanden worden vervoerd en verbruikt.

Vandaag spreken we om deze redenen ook van “groen staal”. Om echter gerecyclede grondstoffen voor de verwerkende industrie te kunnen produceren, moeten de materialen eerst gesorteerd worden. In onze gids leert u hoe u uw staalschroot het beste kunt scheiden.

Typische toepassingen:

+ Terugwinning en scheiding van ijzerschroot van shredderschroot

+ Reiniging van schaarschroot (E1/3)

+ Terugwinning en opwaardering van ijzerproducten uit e-scrap en lichter gemengd schroot

Steinert Röntgentechnologie en CO2-reductie: hoe gaat dat samen?

Een gesprek met Stena Recycling.

Lea Wermelin, de Deense minister van Milieu, en Henrik Grand Petersen, CEO van Stena Recycling, hebben de officiële opening verricht van het nieuwe Steinert ‘X-ray Sorting Center’ in Roskilde.

In Roskilde, 30 km ten westen van Kopenhagen, heeft de Deense pionier op het gebied van metaalrecycling bewust gekozen voor het gebruik van ‘X-ray’ – of om preciezer te zijn: voor de röntgentransmissietechnologie van Steinert. En wel bij het produceren van zuiver aluminium. Omdat aluminium steeds vaker de plaats inneemt van materialen als staal en het volledig recyclebaar is, heeft dit metaal een veelbelovende toekomst. Bij gebruik van secundair aluminium, ook wel ‘green aluminium’ genoemd, is er tijdens de productie tot 90 % minder energie nodig dan bij gebruik van primair aluminium en komen er dus ook tonnen minder CO2 vrij. Als er voor het maken van nieuwe producten gerecycled aluminium wordt gebruikt, willen aluminiumfabrikanten echter dat de secundaire grondstof een altijd even hoge zuiverheid heeft. “Dat is een van de uitdagingen die de sorteertechniek het hoofd weet te bieden”, aldus Jesper Fournaise, die verantwoordelijk is voor de productie en verkoop van aluminium. Bij sortering met X-ray-technologie is de dichtheid het belangrijkste onderscheidende criterium. De classificatie vindt plaats met een enorme nauwkeurigheid en maakt de productie van kwalitatief hoogwaardige metalen mogelijk. Hierbij wordt het sorteersysteem bijvoorbeeld gebruikt om vrije zware metalen, aluminium composieten, vrij magnesium en gekneed en gegoten aluminium te separeren.

Technologische ontwikkeling zorgt voor duurzaamhe id

“Wij zijn de groene goden”, zegt Jesper Fournaise als hij zijn team beschrijft. Hij bedoelt daarmee dat ze schroot omzetten in materiaal dat weer wordt teruggebracht in de productiekringloop. Al snel wordt duidelijk dat dit voor hem een serieuze zaak is. “Bij ons thuis sorteren we als geen ander. En dat brengen we ook onze kinderen bij.” Op de vraag wat er de laatste jaren het meest is veranderd, antwoordt hij: “Vroeger ging het schroot naar het Verre Oosten. Daar werd het met de hand gesorteerd en niemand wist wat er met het materiaal gebeurde. De technologische ontwikkeling op het gebied van het sorteren is een van de grootste verschillen. Want nu kunnen we in ons eigen land met behulp van de röntgentechniek metaal leveren van topkwaliteit dat hier weer in de economie kan worden teruggebracht.”

En zoals Fournaise aangeeft, is het allang niet meer zo dat het alleen gaat om de verkoopprijs van een metaal, maar zijn ook het documenteren van de verwerking van materiaalstromen en de afgelegde transportroutes van belang. “Onze klanten, de smelters dus, verminderen door het gebruik van secundaire grondstoffen de uitstoot van CO2 en sortering is hierbij een van de belangrijkste voorstadia.” Uiteindelijk vergelijkt men de ecologische balans van primaire goederen met het gebruik van secundaire grondstoffen. Bij de productie hiervan richt het team van Jesper Fournaise zich volledig op kwaliteit, die hierbij niet wordt gedefinieerd door henzelf, maar door hun klanten. “Omdat de kwaliteit die zij willen, die van primair aluminium benadert, hebben wij bij de sorteertechniek gekozen voor Steinert. Bij koper, zink, mangaan en magnesium realiseert Steinert eenvoudigweg precies de vereiste waarden. We zijn voortdurend aan het testen geweest en kunnen nu de juiste kwaliteit leveren.”

Op de vraag wat zijn team motiveert en hoe ze beslissingen nemen over nieuwe technologie, antwoordt Jesper Fournaise dat dat de eisen van hun klanten zijn. En als de ideeën concreter worden, is de collega dealer van Van der Spek Viane Viggo Bendz, de Deense dealer van Steinert, het eerste aanspreekpunt in het innovatieproces. Proeven in het Steinert Test Center in Keulen helpen dan bij het finetunen van de sorteerprogramma’s en bij het opleiden van de medewerkers.

Houtscheiding op kwaliteit mogelijk met Steinert Unisort NIR-scheiding, zuiver A-hout is het doel.

De kwaliteitseisen aan recyclehout dat gebruik wordt bij de productie van o.a. spaanplaat en MDF worden steeds hoger. Naast de reeds bekende scheidingen van ijzer en metaaldelen uit de stromen met Steinert magneten, non-ferro- en inductiescheiders moet nu de volgende stap gezet worden.

Deze volgende stap houd in dat de stromen ontdaan moeten worden van onzuiverheden. Bij deze onzuiverheden moet in de eerste stap gedacht worden aan kunststoffen en plastics. Daarna komt de volgende stap, de houtstroom ontdoen van niet gewenste houtfracties als MDF, spaanplaat, OSB plaat zodat alleen A-hout overblijft om nieuwe producten van de maken.

Om deze scheiding optimaal mogelijk te maken heeft Steinert de volgende opstelling reeds diverse malen geleverd waarbij zeer goede resultaten worden behaald met zuiver A-hout als product.

Voordat de Steinert Unisort’s hun werk kunnen doen moet uiteraard de te recyclen houtstroom worden verkleint tot de juiste fracties, een mooie fractie voor opgave is 25-120mm waarbij de ijzer- en non-ferro delen zijn verwijdert. Een windshift-stap zorgt zeker voor een verbetering in het sorteerproces.  

Het proces dat dan gebruikt wordt bestaat uit twee Steinert Unisort machines, een Steinert Unisort EVO 5.0 die in een eerste stap onzuiverheden als kunststoffen, plastics en herkenbare houtsoorten uit de stroom schiet.

Op de volgende Steinert, een Unisort Black worden zwarte- en donkere delen uit de overgebleven stroom geschoten zodat een A-hout fractie overblijft. Door zijn speciale bouwwijze kan de Steinert Unisort Black donkere- en zwarte delen herkennen zonder dat de transportband die ook zwart is enig effect er op heeft. De herkenning vind niet meer boven de transportband plaats echter op het punt dat het product de band verlaat.

Uit opgedane ervaringen blijkt dat tussen de 60 en 65% van de opgave uit A-hout kan bestaan en weer hoogwaardig kan worden ingezet voor de productie van o.a. MDF en andere houtproducten.

Steinert Unisort ;

De Steinert Unisort is opgebouwd uit een transportband, brug met detectie en besturing en een uitloopkast met scheidingsschot.

De Steinert Unisort’s zijn voorzien van een HSI (Hyper Spectral Imaging ) camera voor de  herkenning waardoor er altijd een compleet beeld is van de te sorteren producten. Er wordt geen herkenningspunt gemist door een bewegende/zoekende camera als bij vele andere NIR-scheiders.

Naast dit zeer belangrijke voordeel waarmee de beste herkenning en dus ook hoogste scheidingsresultaten worden behaald zijn er ook geen bewegende en slijtage onderhevige delen in de unit aanwezig. De HSI camera heeft 256 detectiepunten over de bandbreedte en kan delen van 10mm – 300mm scheiden uit de materiaalstroom middels de ventielen in de blaasbalk.

Alle componenten voor herkenning en aansturing hiervan ziten in de brug die op de machine is gemonteerd. Middels een groot touchscreen kunnen de instelling eenvoudig worden aangepast en is alle data af te lezen. Deze data bestaat o.a. uit de producten die herkent worden uit de productstroom waarmee de samenstelling is vast te stellen, bandbedekking, percentage uitgebrachte delen e.d. Deze data kan ook extern worden uitgelezen waarmee dan de productie kan worden aangestuurd.

 In de uitloopkast van de machine is een optioneel klapbordes geplaatst zodat bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden veilig gewerkt kan worden.

IMT International Metal Trading breid machinepark uit.

Onlangs heeft Van der Spek Vianen aan International Metal Trading (IMT) de specialist in roestvrij staal en non-ferro legeringen een Powerscreen zeefmachine en Steinert scheidingslijn geleverd.

Hierbij gaat het niet om standaard machines maar in uitgebreid overleg samengestelde machines voor de diverse scheidingsstappen.

Om de grote variatie aan productstromen nog optimaler en duurzamer te kunnen verwerken is er gekozen voor een Powerscreen Warrrior 1800 zeefmachine voor het scheiden in de diverse stromen in maatvoering waarna deze verder verwerkt kunnen worden op een separaat opgestelde Steinert-lijn.

Naast het uitzeven met speciale door Van der Spek ontwikkelde 3D-zeefdekken worden de stromen middels Steinert bovenbandmagneten ontdaan van de ijzerdelen. Deze zijn compleet geleverd met op maat gemaakte jukken zodat de magneten optimaal geplaatst zijn voor de beste scheiding. 

De gescheiden fracties kunnen vervolgens worden opgevoerd in een eveneens door Van der Spek geleverd Westeria Multifeeder met platenband die de stromen opvoert naar de Steinert NE-scheider.

Uiteraard is de nieuwe Steinert NES voorzien van het gepatenteerde excentrische polensysteem waarmee de Steinert optimaal is af te stellen op het te sorteren product. Het polensysteem is tussen de 0° en 45° te verstellen zodat het krachtveld juist in de productstroom is te plaatsen en het afwerppunt van de non-ferro’s kan worden aangepast aan het product.

De opbouw van de installaties is in zeer goede samenwerking tussen de technisch specialist van IMT en de monteurs van Van der Spek uitgevoerd.

International Metal Trading BV (IMT) is gevestigd in het industriële economische hart van Nederland. Vanwege de goede ligging is IMT altijd bereikbaar. Niet alleen voor het afleveren van metalen, maar ook voor het transport naar de dichtstbijzijnde havens.

“STEINERT Waste Recycling: LIVE” registreer u nu voor 30 juni a.s.

“STEINERT Waste Recycling: LIVE” registreer u nu voor 30 juni a.s. en ervaar meer over oplossingen en referenties – live vanaf de nieuwe afvalsorteerlijn in het STEINERT Test Center

Met verschillende voorbeelden van onze klanten uit de sectoren industrieel afval en recycling van lichte verpakkingen informeert STEINERT u over kansen en uitdagingen op de gemeenschappelijke weg naar een optimale sorteeroplossing – live vanaf de nieuw opgezette en met de modernste sorteersystemen uitgeruste afvalsorteerlijn in ons Test Center in Pulheim bij Keulen.

De nieuwe lijn helpt klanten om voorafgaand aan de bouw- of aanpassing van een sorteersysteem het sorteren van het materiaal waarmee zij te maken hebben, zo realistisch mogelijk te simuleren en te testen, zodat ze zeker weten dat hun investering zijn vruchten afwerpt.

STEINERT heeft zich buitengewoon intensief met het uitdagende onderwerp beziggehouden en in de nieuwe afvalsorteerlijn naast de eigen sorteersystemen ook diverse voorbereidingszones geïntegreerd die in de praktijk vaak voorkomen. Hierbij te denken aan zeven, windshiften en zelf een ballistische scheider.

Andreas Jäger, Global Sales Director Waste Recycling, en Hendrik Beel, directeur van STEINERT UniSort GmbH, zijn de gastheren bij dit online-event. Presentatrice Janine Mehner leidt de belangstellenden door het ca. 1 uur durende programma. Om zeker te weten dat zich ook bij het tweede livestream-event van STEINERT niemand zal vervelen, is er weer gezorgd voor een afwisselend en levendig programma. De twee gastheren beantwoorden de vragen van de kijkers live en geven een overzicht van de ingebouwde sorteersystemen. Andreas Jäger en Hendrik Beel geven een gedetailleerd beeld van de problemen die zich bij het sorteren voordoen en de enorme uitdagingen die dit met zich meebrengt. Ook geven ze technische uitleg bij de oplossing. Hierbij speelt onder andere de separatie van hout, kunststoffen zoals PE (polyethyleen) en PP (polypropyleen), mineralen, zwarte objecten en materiaal dat de neiging heeft om te zweven zoals papier, een belangrijke rol. Op het gebied van lichte verpakkingen legt Hendrik Beel uit hoe er uitsluit-fracties- en producten gedefinieerd kunnen worden door middel van sorteerprogramma’s op basis van artificiële intelligentie (AI). Met deze techniek kunnen materialen worden opgespoord die het sorteerproduct in gevaar brengen en kunnen deze worden gesepareerd (bijv. siliconenkit-kokers). De kwaliteit van de PE-fractie blijft op deze manier hoog. Daarnaast wordt ingegaan op de nieuwste inzichten over het scheiden van lichte verpakkingen in de verschillende groepen materialen waarvan ze zijn gemaakt. Naast polyethyleen, polypropyleen, polystyreen, zwarte kunststoffen, PET-flessen en PET-schalen zijn dat drankpakken, PE- en PP-folie, papier en karton.

Datum:    woensdag 30-6-2021

Tijd:         09:00-10:15 uur in het Engels

                13:00-14:15 uur in het Duits

Aanmelding voor de livestream: https://steinertglobal.com/digital-academy/steinert-waste-recycling-live/

Nieuwe afvalsorteerlijn klaar voor gebruik

Vanaf nu kunnen klanten op industriële schaal gebruikmaken van onze testmogelijkheden. De uit te voeren werkzaamheden en de voorbereidingszones voor het materiaal komen overeen met die bij een reëel recyclingbedrijf. Zo kunnen de testen bijzonder realistisch worden uitgevoerd, zodat de eisen, de haalbaarheid en de return on investment kunnen worden gesimuleerd en er met gegevens en feiten zekerheid kan worden verkregen over de vraag of investeren verantwoord is. De installatie is behalve met magneten van STEINERT ook uitgerust met de nieuwste optische sorteersystemen en realistische voorbereidingszones. Meld u aan op uw STEINERT-contactadres en leg een tijdstip vast.

Hier draait het om op 30 juni: de nieuwe afvalsorteerlijn voor het uitvoeren van testen bestaat uit klassieke magneten, non-ferro-metaalscheiders, sensorgebaseerde sorteersystemen en realistische voorbereidingszones.

Over STEINERT

STEINERT kan terugkijken op 130 jaar bedrijfsgeschiedenis: Het familiebedrijf uit Keulen behoort tot de belangrijkste ondernemingen ter wereld op het gebied van sensorsortering en magnetische separatie in de afval- en metaalrecyclingindustrie en de mijnbouw. Met 340 medewerkers genereert STEINERT een jaaromzet van ca. 100 miljoen euro. Naast 50 vaste verkooppartners, dealers en joint-ventures op de hele wereld heeft de onderneming dochtermaatschappijen in Duitsland, Australië, Brazilië en de VS.

Meer bedrijfszekerheid en meer sorteermogelijkheden bij het recyclen van schroot en aluminium met de STEINERT XSS® T EVO 5.0

Als er bijvoorbeeld gerecycled aluminium wordt gebruikt voor het maken van nieuwe producten, dan willen de aluminiumfabrikanten dat de secundaire grondstof een altijd van gelijkblijvende hoge zuiverheid is. Dat is een van de uitdagingen die de sorteertechniek voor voor u oplost. Bij de nieuwe machinegeneratie ‘EVO 5.0’ geeft STEINERT bovendien 4 jaar garantie op de röntgenbron en de röntgensensoren. Daarnaast kunnen de klanten profiteren van verdere soft- en hardware-updates.

Droge sortering op dichtheid door middel van röntgentransmissie is een beproefde techniek die wordt toegepast bij honderden metaalrecyclingbedrijven overal ter wereld. Bij het opverwerken van aluminium wordt het sorteersysteem gebruikt om vrije zware metalen, aluminium composieten, vrij magnesium en gekneed en gegoten aluminium te scheiden. De doorontwikkelingen van STEINERT leveren bij de sortering nu nog meer concrete voordelen op.

De EVO-5.0-generatie met nieuwe functies

Dankzij de Multilayer Data Evaluation (MDE) is het sorteersysteem in staat om door middel van objectherkenning met een hoge resolutie en parallelle classificatie bij de detectie gebruik te maken van nog meer onderscheidingscriteria. Bijzonder complexe sorteertaken zoals magnesiumdetectie zijn geen probleem meer. Automatische X-ray-monitoring en de kalibratie (AXM) van de röntgensensoren zorgen voor een constant goede detectie- en sorteerkwaliteit. Ook de hardware is verbeterd. De hogeresolutie-ventielafstand (HR valve pitch) van 6,25 mm maakt het mogelijk om fijn materiaal tot maar liefst 5 mm nog efficiënter te sorteren. De X-ray-scan-zone wordt bij de nieuwe generatie automatisch gereinigd. Daardoor hoeft er veel minder met de hand gereinigd te worden en blijft de detectiekwaliteit continu hoog. De 4 jaar garantie op de röntgenbron en de sensoren zorgt voor bedrijfszekerheid en houd de exploitatiekosten laag.

Gratis e-book met informatie over de sorteermogelijkheden

Voor een eerste overzicht van de mogelijkheden bij het sorteren van aluminiumschroot en andere materialen is er nu een zogenaamde ‘solution guide’ beschikbaar in de vorm van een E-book (download: https://steinertglobal.com/metal-recycling/aluminium-recycling/ ) Hoewel aluminiumschroot zowel afkomstig kan zijn van profielen en platen, bodemas en shredders als zink-float installaties (DMS), zijn de processtappen bij het sorteren grofweg vergelijkbaar: non-ferrometalen terugwinnen en de gewonnen metalen veredelen, dus zuivere metaalsoorten tot stand brengen. Of het nu gaat om exploitanten van aluminiumshredders, secundaire smelters of verwerkers van de restproducten van verbrandinigsslakken, allemaal vinden ze in het e-book alle informatie die ze nodig hebben over zowel het hart van de installatie ;  de STEINERT XSS T EVO 5.0 als de daaraan voorafgaande magneettechnologie en de daaropvolgende fluorescentietechnologie. Met deze laatste technologie kunnen zuivere fracties worden verkregen van zware metalen zoals koper, messing en zink.

Omdat aluminium steeds vaker de plaats inneemt van klassieke materialen zoals staal en het 100% recyclebaar is, heeft dit metaal een veelbelovende toekomst. Bovendien levert het gebruik van secundair aluminium, dat ook wel ‘green aluminium’ wordt genoemd, bij de productie een energiebesparing tot 90% op in vergelijking met primair aluminium. STEINERTS sleuteltechnologie voor energiebesparing is dus een investering in een betere toekomst.

Online seminar Steinert ; digitalisering recycling

Steinert zet de volgende stap in de ontwikkeling van de scheidingstechnieken. Digitalisering en het verder koppelen van data zal de recycling in de volgende dimensie brengen.

Op 26 februari zal middels een vrij toegankelijk online seminar Hendrik Beel van Steinert Unisort u op de hoogte brengen van de laatste innovaties op dit gebied. U kunt u aanmelden middels de volgende link ;

Experiences and developments in the digitalisation of the recycling industry • STEINERT (steinertglobal.com)