Uitgebreide LuT rotorrevisie voor Dura Vermeer Reststoffen

doorVan der Spek

Uitgebreide LuT rotorrevisie voor Dura Vermeer Reststoffen

Datum: 26-aug-12

Na ruim 5.000.000 ton gebroken fracties te hebben geproduceerd was de rotor van de LuT stationaire breker van Dura Vermeer Reststoffen te Vijfhuizen toe aan een grondige revisie.

Uiteraard was de rotor de afgelopen jaren goed bijgehouden door de eigen technische dienst van Dura Vermeer in Vijfhuizen, waarbij de slijtagegevoelige plekken op de rotor diverse malen zijn aangepakt, echter was de rotor nu toe aan een complete revisie.

Om deze revisie uit te voeren zonder extra stilstand van de installatie is al tijdig contact gelegd tussen Dura Vermeer en de technische dienst van Van der Spek Vianen om de op handen zijnde revisie goed te plannen. Hierbij zijn de verwachte werkzaamheden op locatie opgenomen, zodat er een goede tijdsplanning gemaakt kon worden voor de werkzaamheden en eventueel benodigde onderdelen vooraf gemaakt of besteld konden worden.

Voor de revisie van de rotor werd een tijdsplan opgesteld van ruim 3 weken, waarbij de eerste dag viel op de laatste dag voor de bouwvakperiode en de laatste op de eerste werkdag na de bouwvakperiode. Hierdoor is het productieverlies tot een minimum teruggebracht.

De rotor is op locatie in een zeer korte tijd uitgebouwd door een goed samenspel van de technische dienst van Dura Vermeer en Van der Spek Vianen op locatie in Vijfhuizen.

Na de uitbouw is de complete rotor met as vervoerd naar LuT om al daar geheel te worden gedemonteerd en alle componenten te kunnen controleren voordat de werkzaamheden konden worden gestart. De basis moet geheel in orde zijn om de revisie goed uit te kunnen voeren en in te kunnen staan voor de uitgevoerde werkzaamheden.

De rotor is geheel opgelast, zodat hij weer aan zijn originele afmetingen voldoet. Hierna is hij voorzien van een hard-oplas op de slijtagevlakken, waardoor hij weer vele tonnen kan gaan produceren zonder overmatige slijtage op deze delen. Het oplassen van de voorverwarmde rotor gaat bij LuT 24 uur per dag door, zodat er geen onnodige spanningen kunnen ontstaan door het afkoelen en weer opwarmen van de rotor. Deze specialiteit beheerst LuT al vele jaren en wordt ook toegepast bij het produceren van een nieuwe rotor. Het zogeheten “geheim van smid”.

Na het uitvoeren van de laswerkzaamheden is de rotor mechanisch nabewerkt, zodat alle delen weer voldoen aan de gestelde maatvoeringen. Hierna is hij weer samengebouwd en uitgebalanceerd waardoor hij weer compleet in de breker gemonteerd kon worden door wederom een goed samenspel van de technische dienst van Dura Vermeer en Van der Spek Vianen.

Uiteraard kan Van der Spek Vianen voor ieder merk soortgelijke revisies of eventuele reparaties uitvoeren.Van der Spek, BouwmachinesVan der Spek, Bouwmachines