Monteurstarieven 2023

Monteurstarieven Van der Spek Vianen B.V. 

De tarieven voor monteurs gelden voor werkzaamheden binnen Nederland en zijn exclusief BTW. In de uurtarieven is het voorrijtarief niet inbegrepen.

De reguliere werkweek begint maandagmorgen om 08.00 uur en eindigt vrijdag om 16:45 uur. De reguliere werktijden zijn:
Van 8:00 uur tot 16:45 uur
Koffiepauze van 9:30 uur tot 9:45 uur
Lunchpauze van 12:30 uur tot 13:00 uur

De werkuren worden berekend vanaf aankomst bij de klant.

In geval van een onderhoudscontract, vinden de onderhoudswerkzaamheden plaats tussen 7:00 uur en 18:00 uur, van maandag tot en met vrijdag, exclusief de in Nederland van toepassing zijnde feestdagen en algemeen verplicht gestelde vrije dagen. In overleg en na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever, kunnen de onderhoudswerkzaamheden ook buiten deze werkuren worden uitgevoerd. De meerkosten hiervan worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Tarieven werkurenPrijs excl. BTW *
Uurtarief voor reguliere werktijden (van 8:00 tot 16:45 uur, minus pauzes) € 95,00
Uurtarief voor de eerste twee uren buiten reguliere werktijden (6:00 tot 8:00 uur en van 16:45 tot 18:45 uur) € 118,00
Uurtarief voor overige uren (vóór 6:00 uur en na 18:45 uur) € 142,00
 
Tarieven overwerk
Uurtarief overwerk op zaterdag € 170,00
Uurtarief overwerk op zon- en feestdagen € 235,00
 
Toeslagen
Toeslag milieukosten werkplaats, per uur € 4,50
Toeslag klein materiaal € 13,50
* Eventuele voorrijkosten, berekent u hier.

Als gevolg van de sterke inflatie en de daarmee samenhangende (loon)kostenontwikkelingen is ook Van der Spek Vianen B.V. genoodzaakt om in 2023 de prijzen te verhogen.

Over de gehele linie worden wij aan onze inkoopzijde geconfronteerd met prijsverhogingen van wel 15% of meer. In hoeverre deze ontwikkeling zich in 2023 verder doorzet is nog onzeker.

Vooralsnog hebben we gemeend onze tariefverhoging te beperken tot 10%, waarbij we halverwege 2023 opnieuw – op basis van het dan geldende prijsniveau – onze tarieven opnieuw zullen evalueren.